...
...
wolne punkty ładowania*
zajęte punkty ładowania*
* nie uwzględnia punktów niedostępnych operacyjnie

Bazy ładowania i tankowania* | lista stacji | wyszukiwarka

Pokaż tylko:
Moc:
Tryb:
Złącze:

Najbliżej ⚑

Określanie lokalizacji...

Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych jest rejestrem publicznym prowadzonym dla zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów napędzanych wodorem informacji ułatwiających korzystanie z tych pojazdów.

Rejestr zawiera informacje o współrzędnych stacji gazu ziemnego, wodoru i stacji ładowania, aktualnych cenach paliw alternatywnych oraz dostępności punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania.

Ponadto, w rejestrze udostępnia się usługi elektroniczne pozwalające na:

  • zgłoszenie do rejestru oraz aktualizację danych, dotyczących punktu tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG), punktu tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), punktu tankowania wodoru lub punktu ładowania zainstalowanego w ogólnodostępnej stacji ładowania;
  • przesyłanie aktualnej informacji o dostępności punktu ładowania zainstalowanego w ogólnodostępnej stacji ładowania i aktualnych cenach paliw alternatywnych.

Użytkownicy końcowi

W rejestrze dostępne są informacje o lokalizacji ogólnodostępnych stacji gazu ziemnego, wodoru i stacji ładowania, aktualnych cenach paliw alternatywnych oraz jest możliwość pobrania i przetwarzania zgromadzonych w rejestrze danych w celu udostępnienia ich na mapie.

Operatorzy i dostawcy

W rejestrze istnieje możliwość zgłoszenia ogólnodostępnych stacji gazu ziemnego, wodoru i stacji ładowania, wskazania ich współrzędnych, przesyłania aktualnych informacji o cenach paliw alternatywnych oraz informowania o dostępności punktów ładowania.

Opis systemu oraz przykłady komunikacji

Nadawanie oraz uznawanie identyfikatorów dla operatorów oraz dostawców usług.

Lista identyfikatorów

Wydane identyfikatory operatorów ogólnodostępnych stacji oraz dostawców usług.