...
...
wolne punkty ładowania*
zajęte punkty ładowania*
* nie uwzględnia punktów niedostępnych operacyjnie

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie eipa.udt.gov.pl

Urząd Dozoru Technicznego traktuje ze szczególną uwagą, problematykę poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie eipa.udt.gov.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie wnioskujemy o identyfikację użytkowników strony UDT. Jakiekolwiek dane identyfikacyjne, do jakichkolwiek celów, nie są przekazywane do stron trzecich.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania http,
  • kod odpowiedzi http,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony eipa.udt.gov.pl nastąpiło przez odnośnik,
  • pobranie plików,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http

Dane te nie są kojarzone z osobami przeglądającymi strony UDT. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania portalem eipa.udt.gov.pl. Informacje w nim zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią UDT. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej eipa.udt.gov.pl

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie eipa.udt.gov.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wyłączenie przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w portalu eipa.udt.gov.pl.

Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Użytkownicy portalu eipa.udt.gov.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dla poszczególnych typów przeglądarek dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej.

Niedokonanie przez użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane.

Portal eipa.udt.gov.pl zawiera odnośniki do innych stron www. UDT nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony internetowe należy zapoznać się z polityką prywatności tam stosowaną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www Urzędu Dozoru Technicznego.