...
...
wolne punkty ładowania*
zajęte punkty ładowania*
* nie uwzględnia punktów niedostępnych operacyjnie

Rejestracja podmiotu

W celu rejestracji podmiotu w EIPA należy wypełnić poniższy formularz. Formularz dotyczy zarówno operatorów jak i dostawców usług. Po weryfikacji dostaniesz informację na adres e-mail podany poniżej.
Rodzaj podmiotu
Wypełnij jeśli posiadasz już nadany identyfikator w innym kraju, który ma być uznany w Polsce. Wymagany format identyfikatora to dwie litery oraz trzy znaki alfanumeryczne, przykładowo FR-23L lub NL*ZZL. Pomiń to pole jeśli nie masz nadanego identyfikatora.
Rodzaj obsługiwanej infrastruktury
Dane prezentowane użytkownikom końcowym. Konieczne jest podanie nr telefonu oraz adresu e-mail lub adresu strony www dla klientów

UWAGA: obowiązuje Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023. W związku z powyższym Urząd Dozoru Technicznego jest zobowiązany do pobierania miesięcznych opłat od operatorów stacji i dostawców energii w kwotach ustalonych w rozporządzeniu. Rachunki za czynności objęte opłatami będą wystawiane raz w miesiącu począwszy od 4 maja 2022 roku. Jednocześnie prosimy o maila na adres FR_kontrahenci@udt.gov.pl ze wskazaniem nabywcy i odbiorcy rachunków jeśli są one inne niż dane rejestrowe podmiotu. Pozwoli to na prawidłowe fakturowanie usług.

Powrót