...
...
wolne punkty ładowania*
zajęte punkty ładowania*
* nie uwzględnia punktów niedostępnych operacyjnie

Udostępnianie danych EIPA

EIPA udostępnia dane o infrastrukturze paliw alternatywnych w formacie JSON. Dostęp do plików nadawany jest po zarejestrowaniu się. Przyznawany jest także limit pobrań plików na godzinę.

System udostępnia 6 plików:

 • dictionary.json - plik ze słownikami używanymi w pozostałych plikach
 • operator.json - plik z danymi operatorów i dostawców usług ładowania
 • pool.json - plik z opisem baz
 • station.json - plik z opisem stacji ładowania/tankowania
 • point.json - plik z opisem punktów ładowania/tankowania
 • dynamic.json - plik z aktualnym statusem punktów oraz cenami
W kolejnych punktach opisana została zawartość poszczególnych plików. Wartości są przykładowe, pozwalają zapoznać się ze strukturą plików i danych. Rejestr zmian

dictionary.json

Plik zawiera tablice z identyfikatorami użytymi w pliku static.json

{ "charging_mode": [ { "id": 1, "name": "Mode1-AC-1p" }, { "id": 2, "name": "Mode1-AC-3p" } ], "connector_interface": [ { "description": "Standard\/domowy, typ A", "id": 1, "name": "DOMESTIC-A" }, { "description": "CHAdeMO", "id": 2, "name": "CHADEMO" } ], "fuel_type": [ { "id": 1, "name": "zimne" }, { "id": 2, "name": "saturowane" } ], "gas_connector_interface": [ { "description": "ISO 14469-1", "id": 1, "name": "NGV1" }, { "description": "ISO 14469-2", "id": 2, "name": "NGV2" } ], "hydrogen_refill_solution": [ { "description": "Tankowanie ci\u015bnieniem 350 bar - samochody osobowe", "id": 1, "name": "350 bar - osobowe" }, { "description": "Tankowanie ci\u015bnieniem 700 bar - samochody osobowe", "id": 2, "name": "700 bar - osobowe" }, { "description": "Tankowanie ci\u015bnieniem 350 bar - samochody ci\u0119\u017carowe", "id": 3, "name": "350 bar - ci\u0119\u017carowe" }, { "description": "Tankowanie ci\u015bnieniem 700 bar - samochody ci\u0119\u017carowe", "id": 4, "name": "700 bar - ci\u0119\u017carowe" } ], "station_authentication_method": [ { "description": "Nieograniczony dost\u0119p ", "id": 0 }, { "description": "Brak dost\u0119pu", "id": 1 }, { "description": "Karta RFID \/ NFC w telefonie - Mifare Classic", "id": 2 } ], "station_payment_method": [ { "description": "Nieokre\u015blone", "id": 0 }, { "description": "Bezp\u0142atne \u0142adowanie", "id": 1 }, { "description": "P\u0142atne \u0142adowanie, umowa z operatorem", "id": 2 }, { "description": "P\u0142atne \u0142adowanie, karta p\u0142atnicza", "id": 4 } ], "weekday": [ { "id": 1, "name": "poniedzia\u0142ek" }, { "id": 2, "name": "wtorek" }, { "id": 3, "name": "\u015broda" }, { "id": 4, "name": "czwartek" }, { "id": 5, "name": "pi\u0105tek" }, { "id": 6, "name": "sobota" }, { "id": 7, "name": "niedziela" } ]}
Obiekt z atrybutami:
 • charging_mode - tablica trybów ładowania dla punktów elektrycznych
 • connector_interface - tablica typów złączy dla punktów elektrycznych
 • fuel_type - standardy gazu LNG
 • gas_connector_interface - tablica typów złączy dla punktów tankowania CNG
 • hydrogen_refill_solution - tablica sposobów tankowania wodoru
 • station_authentication_method - tablica metod autentykacji użytkowników dostępnych na stacji ładowania
 • station_payment_method - tablica metod płatności dostępnych na stacji ładowania
 • company_type - rodzaj podmiotu (operator stacji, dostawca usług czy jedno i drugie)
 • country - tablica państw, w których zarejestrowane są podmioty

Dane w plikach JSON zapisane są w tablicy obiektów data. Czas wygenerowania pliku podany jest w atrybucie generated.

{ "data":[ { }, { }, { } ], "generated":"2018-11-16T08:50:03+01:00" }
operator.json

Plik zawiera opis operatorów.

{ "data":[ { "id": 1, "code":"PL-2DT", "name":"Operator stacji paliw", "short_name":"Operator", "email":"email_operatora@domena_operatora.pl", "phone":"222510505", "website":"http:\/\/www.domena_operatora.pl", "type":1 }, { "id": 2, "code":"PL-V1J", "name":"Operator stacji gazowych", "short_name":"B\u0142aszczyk s. c.", "email":"email_operatora@domena_operatora.pl", "website":"http:\/\/www.domena_operatora.pl", "phone":"182334234", "type":3 } ], "generated":"2018-11-16T08:50:03+01:00" }
Operator opisany jest przez atrybuty:
 • id - unikalny identyfikator w EIPA, do tego identyfikatora odnoszą się wartości atrybutu operator_id w pliku pool.json
 • code - unikalny kod
 • name - nazwa operatora
 • short_name - krótka nazwa operatora
 • email - adres e-mail dla klientów
 • phone - telefon dla klientów
 • website - strona internetowa
 • type - rodzaj podmiotu: 1 operator, 2 dostawca usług, 3 operator i dostawca usług
pool.json

Plik zawiera opis baz w postaci tablicy obiektów.

{ "data":[ { "operator_id": 1, "code":"PL-ODT-P2BOZK57Q", "name":"Centrum handlowe ABC", "accessibility":"Opis dotarcia do bazy", "charging":true, "filling":false, "closing_hours":[ { "from_time":"2019-11-05T05:39:10+01:00", "to_time":"2019-11-05T23:42:37+01:00" }, { "from_time":"2019-04-01T08:31:01+02:00", "to_time":"2019-08-06T09:47:33+02:00" }, { "from_time":"2019-06-01T09:40:27+02:00", "to_time":"2019-09-23T15:19:53+02:00" }, { "from_time":"2019-01-01T16:42:31+01:00", "to_time":"2019-02-24T15:26:02+01:00" } ], "elevation":164, "street":"Rycerska", "house_number":"9", "house_number_addition":"45", "postal_code":"10-459", "city":"J\u00f3zef\u00f3w", "images":[ { "uri":"https:\/\/plik.jpg", "thumbnail_uri":"https:\/\/plik.jpg", "ts":"2018-01-13T04:17:03+01:00" }, { "uri":"https:\/\/plik.jpg", "thumbnail_uri":"https:\/\/plik.jpg", "ts":"2018-04-14T19:19:38+02:00" }, { "uri":"https:\/\/plik.jpg", "thumbnail_uri":"https:\/\/plik.jpg", "ts":"2017-12-18T08:05:59+01:00" } ], "latitude":52.232128, "longitude":16.399548, "operator_name":"", "operator_phone":"", "operator_website":"", "operator_email":"", "operating_hours":[ { "from_time":"23:22", "to_time":"07:31", "weekday":7 }, { "from_time":"09:16", "to_time":"17:27", "weekday":7 }, { "from_time":"21:26", "to_time":"21:02", "weekday":5 }, { "from_time":"19:40", "to_time":"15:44", "weekday":1 } ], "ts":"2018-11-11T14:51:51+01:00" } ], "generated":"2018-11-16T08:50:03+01:00" }
Baza opisana jest przez atrybuty:
 • id - unikalny identyfikator w EIPA, do tego identyfikatora odnoszą się wartości atrybutu pool_id w pliku station.json
 • code - unikalny kod
 • name - nazwa
 • accessibility - wskazówki dotarcia do bazy
 • charging - czy baza udostępnia stacje ładowania
 • filling - czy baza udostępnia stacje tankowania CNG/LNG lub wodorem
 • closing_hours - tablica wyłączeń bazy (np. z uwagi na zaplanowaną modernizację)
 • elevation - położenie w metrach nad poziomem morza
 • street, house_number, house_number_addition, postal_code, city - dane adresowe
 • images - tablica zdjęć bazy, każde zdjęcie z linkiem do pełnego rozmiaru (uri), miniatury (thumbnail_uri) oraz czasem dodania zdjęcia (ts)
 • latitude - szerokość geograficzna zgodna z WGS84
 • longitude - długość geograficzna zgodna z WGS84
 • pola operator_name, operator_website, operator_phone, operator_email pojawiają się opcjonalnie, tylko wtedy gdy operator przekazał te wartości na poziomie bazy ładowania, brak wartości oznacza, że należy przyjąć dane wykazane w pliku operator.json odpowiednio dla: nazwy, strony www, telefonu i e-mail danego operatora
 • operating_hours - tablica godzin działania bazy w poszczególnych dniach tygodnia
 • ts - data aktualizacji danych
station.json

Plik zawiera opis stacji w postaci tablicy obiektów.

{ "data":[ { "id": 22, "pool_id": 2, "type": "E", "latitude": 52.232128, "longitude": 16.399548, "authentication_methods": [ 2, 4], "payment_methods": [ 1, 8], "images": [ { "uri":"http:\/\/plik.jpg", "thumbnail_uri":"http:\/\/plik.jpg", "ts": "2017-12-22T11:15:42+01:00" } ], "location": { "city": "Przedmo\u015bcie", "community": "\u015aroda \u015al\u0105ska", "district": "\u015bredzki", "province": "dolno\u015bl\u0105skie" }, "ts":"2018-11-11T14:51:51+01:00" } ], "generated":"2018-11-16T08:50:03+01:00" }
Stacja opisana jest przez atrybuty:
 • id - unikalny identyfikator w EIPA, do tego identyfikatora odnoszą się wartości atrybutu station_id w pliku point.json
 • pool_id - identyfikator bazy (id z pliku pool.json)
 • type - rodzaj stacji: E - elektryczna, G - gazowa, H - wodorowa
 • latitude - szerokość geograficzna zgodna z WGS84, opcjonalnie, jeśli brak to należy przyjąć wartość podaną przy bazie
 • longitude - długość geograficzna zgodna z WGS84, opcjonalnie, jeśli brak to należy przyjąć wartość podaną przy bazie
 • authentication_methods - dotyczy tylko stacji elekrycznych, tablica metod autentykacji użytkownika dostępnych na danej stacji, wartości zgodne ze słownikiem station_authentication_method w pliku dictionary.json
 • authentication_methods - dotyczy wszystkich rodzajów stacji, tablica metod płatności dostępnych na danej stacji, wartości zgodne ze słownikiem station_payment_method w pliku dictionary.json
 • images - tablica zdjęć stacji, każde zdjęcie z linkiem do pełnego rozmiaru (uri), miniatury (thumbnail_uri) oraz czasem dodania zdjęcia (ts)
 • location - opis lokalizacji stacji zgodnie z podziałem administracyjnym kraju: miejscowość (city), gmina (community), powiat (district), województwo (province)
 • ts - data aktualizacji danych
point.json

Plik zawiera opis punktów ładowania/tankowania w postaci tablicy obiektów.

{ "data":[
{ "id": 18, "code": "PL-ODT-E9FX7M3CL", "station_id": 46, "charging_solutions": [ { "mode": 4, "power": 24 }, { "mode": 4, "power": 39 }, { "mode": 2, "power": 22 } ], "connectors": [ { "interfaces": [ 5, 6 ], "cable_attached": true, "power": 7, "ts": "2018-01-31T07:10:07+01:00" }, { "interfaces": [ 1, 2, 4, 7, 8 ], "cable_attached": false, "power": 57, "ts": "2018-01-30T00:35:20+01:00" } ], "fuel_types": [], "gas_connector_interfaces": [], "hydrogen_refill_solutions": [], "ts": "2018-03-16T12:56:41+01:00" },
{ "id": 109, "code": "PL-ODT-ETNKMI19S", "station_id": 54, "gas_connector_interfaces": [ 1 ], "gas_type": "CNG", "max_output": 84, "fuel_types": [], "charging_solutions": [], "hydrogen_refill_solutions": [], "connectors": [], "ts": "2018-10-21T15:45:39+02:00" },
{ "id": 281, "code": "PL-ODT-EUEXG3Z5O", "station_id": 122, "gas_connector_interfaces": [], "gas_type": "LNG", "max_output": 26, "fuel_types": [ 1], "charging_solutions": [], "hydrogen_refill_solutions": [], "connectors": [], "ts": "2018-08-30T05:39:15+02:00" },
{ "id": 872, "code": "PL-ODT-ETNKMI1WS", "station_id": 754, "hydrogen_refill_solutions": [1 , 2], "gas_connector_interfaces": [], "fuel_types": [], "charging_solutions": [], "connectors": [], "ts": "2018-10-21T15:45:39+02:00" } ], "generated":"2018-11-16T08:50:03+01:00" }

W zależności od rodzaju punktu opisany jest on przez różne atrybuty. W przykładzie pokazano tablicę czterech punktów, są to kolejno: punkt ładowania energii elektrycznej, punkt tankowania gazu CNG, punkt tankowania gazu LNG, punkt tankowania wodoru.

Punkt ładowania energii elektrycznej:

 • id - unikalny identyfikator w EIPA, do tego identyfikatora odnoszą się wartości atrybutu point_id w pliku dynamic.json
 • code - unikalny kod
 • station_id - identyfikator stacji (id z pliku station.json)
 • charging_solutions - tablica dostępnych trybów ładowania, każdy tryb opisany przez atrybuty:
  • mode - tryb ładowania, wartość zgodna ze słownikiem charging_mode w pliku dictionary.json
  • power - moc w kW
 • connectors - tablica dostępnych złączy, każde złącze opisane przez atrybuty:
  • interfaces - tablica typów złączy (wtyczki, gniazda, maty indukcyjnej), wartości zgodne ze słownikiem connector_interface w pliku dictionary.json
  • cable_attached - informacja czy dostępny jest przewód łączący pojazd z punktem ładowania,
  • power - moc maksymalna [kW], którą można uzyskać podczas ładowania,
  • ts - data aktualizacji danych
 • fuel_types - nie dotyczy punktu ładowania,
 • gas_connector_interfaces - nie dotyczy punktu ładowania,
 • ts - data aktualizacji danych

Punkt tankowania gazu CNG:

 • id - unikalny identyfikator w EIPA, do tego identyfikatora odnoszą się wartości atrybutu point_id w pliku dynamic.json
 • code - unikalny kod
 • station_id - identyfikator stacji (id z pliku station.json)
 • gas_connector_interfaces - rodzaje złączy, wartość zgodna ze słownikiem gas_connector_interface w pliku dictionary.json
 • gas_type - rodzaj gazu - CNG lub LNG
 • max_output - maksymalna wydajność podana w Nm3 na godzinę dla paliwa CNG oraz w litrach na minutę dla paliwa LNG
 • fuel_types - nie dotyczy punktu tankowania CNG
 • charging_solutions - nie dotyczy punktu tankowania
 • connectors - nie dotyczy punktu tankowania
 • ts - data aktualizacji danych

Punkt tankowania gazu LNG:

 • id - unikalny identyfikator w EIPA, do tego identyfikatora odnoszą się wartości atrybutu point_id w pliku dynamic.json
 • code - unikalny kod
 • station_id - identyfikator stacji (id z pliku station.json)
 • gas_connector_interfaces - rodzaje złączy, wartość zgodna ze słownikiem gas_connector_interface w pliku dictionary.json
 • gas_type - rodzaj gazu - CNG lub LNG
 • max_output - maksymalna wydajność podana w Nm3 na godzinę dla paliwa CNG oraz w litrach na minutę dla paliwa LNG
 • fuel_types - tablica charakterystyk paliwa, wartości zgodne ze słownikiem fuel_type w pliku dictionary.json
 • charging_solutions - nie dotyczy punktu tankowania
 • connectors - nie dotyczy punktu tankowania
 • ts - data aktualizacji danych

Punkt tankowania wodoru:

 • id - unikalny identyfikator w EIPA, do tego identyfikatora odnoszą się wartości atrybutu point_id w pliku dynamic.json
 • code - unikalny kod
 • station_id - identyfikator stacji (id z pliku station.json)
 • hydrogen_refill_solutions - sposoby tankowania wodoru, wartość zgodna ze słownikiem hydrogen_refill_solution w pliku dictionary.json
 • gas_connector_interfaces - nie dotyczy punktu tankowania wodoru
 • gas_type - nie dotyczy punktu tankowania wodoru
 • max_output - nie dotyczy punktu tankowania wodoru
 • fuel_types - nie dotyczy punktu tankowania wodoru
 • charging_solutions - nie dotyczy punktu tankowania wodoru
 • connectors - nie dotyczy punktu tankowania wodoru
 • ts - data aktualizacji danych
dynamic.json

Plik zawiera ceny paliw na stacjach ładowania i tankowania obowiązujących dla klientów niezwiązanych umową z operatorem. Ponadto punkty ładowania energii elektrycznej opisane są przez atrybuty związane z aktualną dostępnością.

{ "data":[ { "point_id": 6, "prices": [ { "price": "1.63", "unit": "min", "ts": "2018-11-23T14:25:00+01:00" }, { "price": "2.54", "unit": "min", "literal": "Promocja, 10 min ładowania za darmo", "ts": "2018-11-23T14:14:21+01:00" } ], "status": { "availability": 0, "status": 0, "ts": "2018-11-23T14:38:58+01:00" } }, { "point_id": 105, "prices": [ { "price": "3.73", "unit": "m3", "ts": "2018-11-23T14:23:59+01:00" } ] } ], "generated":"2018-11-16T08:50:03+01:00" }

Punkt ładowania energii elektrycznej:

 • point_id - identyfikator punktu zgodny z identyfikatorami w pliku point.json
 • prices - tablica z cenami energii, każda cena opisana przez:
  • price - cena wyrażona w PLN
  • unit - jednostka, np. min lub kWh
  • literal - opcjonalnie, opis promocji lub innych szczególnych warunków
  • ts - data aktualizacji danych
 • status - dotyczy tylko stacji elektrycznych, aktualny status punktu opisany przez atrybuty:
  • availability - aktualna dostępność urządzenia określająca czy urządzenie jest dostępne operacyjnie, 1 - dostępne, 0 - niedostępne,
  • status - aktualny status urządzenia określający możliwość naładowania pojazdu, 1 - wolny, 0 - zajęty,

Punkt tankowania CNG/LNG oraz wodoru:

 • point_id - identyfikator punktu zgodny z identyfikatorami w pliku point.json
 • prices - tablica z cenami gazu, każda cena opisana przez:
  • price - cena wyrażona w PLN
  • unit - jednostka, np. m3
  • literal - opcjonalnie, opis promocji lub innych szczególnych warunków
  • ts - data aktualizacji danych
01.01.2022
Zmiany związane z dodaniem stacji tankowania wodoru do rejestru EIPA
22.01.2020
Do pliku station.json dodany został opis lokalizacji zgodnie z podziałem administracyjnym kraju (miejscowość, gmina, powiat, województwo)